Czy muszę wyposażyć każdy odbiornik telewizyjny w Box, czy też mogę to robić sukcesywnie?

Wg zapotrzebowania można wyposażyć jeden lub więcej odbiorników TV w smartup-Box.