Czy strony informacyjne hotelu i „Hotel A-Z“ muszą być zawsze ponownie ładowane i na skutek tego tworzyć Internettraffic?

Nie, indywidualne strony informacyjne hotelu oraz „Hotel A-Z“ itd. zapisywane są tylko jeden raz w urządzeniu, potem są te strony dostępne bez konieczności połączenia z Internetem.