Czy Box może udostępnić dostęp WLAN/Acces-Point?

Tak! Jeżeli korzystacie Państwo ze smartupbox przez połączenie LAN, udostępniacie Państwo swoim gościom równocześnie WLAN-Accesspoint. Smartupbox poszerza więc LAN o WLAN.