Pobierz tutaj smartupbox.

Dystrybucja naszego smartupbox wykonane wyłącznie przez partnerów wymienionych poniżej. W cenie sprzedaży jest:

  • smartupbox
  • Pilot z klawiaturą i czujnikiem ruchu
  • wszystkie kable podłączeniowe.
  • Otrzymasz również dostęp do portalu mysmartup tworzenie Informacje o hotelu i nasz App-Store aplikacji.